உயர்கல்வித் திட்டத்தின் மூலம் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கம

  இலங்கையில் பல்லின மத மற்றும் பல இன சமூகத்தில் சமூக ஒற்றுமை மற்றும் அமைதியான சகவாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் பல்வேறு மத சமூகங்களைச் சேர்ந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே உரையாடலைத் தொடங்குவதற்கு பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையில் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதே இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். நிரல் பின்வரும் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை அடைய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் மனநிலையை மாற்றுங்கள்
  • பல்கலைகழக மாணவர்களிடையே உள்ள முரண்பாடுகளை குறைத்தல்
  • பலதரப்பட்ட சமூகங்களுடன் எவ்வாறு வாழ்வது என்பதில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் திறனை வலுப்படுத்துதல்.
  • பல்கலைக்கழகங்களின் பிரச்சினைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும் அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு தளத்தை உருவாக்குதல்.

  மேற்கூறியவற்றை அடைவதற்காக, இலங்கையின் தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்கான அலுவலகத்தின் 1வது வருடாந்த மாநாடு 2021 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 30 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. கருப்பொருளில்

  "புரிந்துகொள்வதன் மூலம் வேறுபாடுகளைத் தீர்ப்பது: நவீன சமுதாயத்தில் நிலையான அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் நல்லிணக்கம்"

  இந்த ஆன்லைன் மாநாடு, ஆராய்ச்சியாளர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்கு நல்லிணக்கத் துறையில் அவர்களின் தற்போதைய ஆராய்ச்சியை முன்வைக்கவும் விவாதிக்கவும் மற்றும் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள், போக்குகள் மற்றும் கவலைகள் மற்றும் நடைமுறை சவால்கள் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக ஒரு முதன்மையான இடைநிலை தளத்தை வழங்கத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. . பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அனுபவங்களை விளம்பரப்படுத்தவும், அடிப்படைகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் விளைவுகளில் நிபுணர்களுடன் புதிய ஒத்துழைப்பு மற்றும் நெட்வொர்க்கை உருவாக்கவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.