உளவியல் ஆதரவு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

  உளவியல் சமூக ஆதரவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மோதலால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் குணப்படுத்தும் செயல்முறையை ஆதரிப்பதாகும். உளவியல் சமூக தலையீடுகள் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களிடையே மீள்தன்மை மற்றும் சமூக மூலதனத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

  மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் பின்வரும் குறைபாடுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
  • சேவை வழங்குநர்களிடையே சரியான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமை
  • வழங்கப்பட்ட சேவையின் தரம்
  • கள அளவில் ஆலோசகர்கள்/ சுகாதாரப் பணியாளர்களின் திறன்

  மேற்குறிப்பிட்டவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, சமூகங்களுக்குள் மன உளைச்சல் மற்றும் உளவியல் ஆதரவு சேவைகளைக் கையாள்வதற்கான உளவியல் சமூகப் பணியாளர்களின் திறனை வலுப்படுத்துவதற்காக ஒரு திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டங்களில் தனிநபர், குடும்பம் மற்றும் சமூக அளவில் உளவியல் விசாரணைகள், கலாச்சார தளர்வு போன்ற சிகிச்சை நடவடிக்கைகள், உளவியல் கல்வி, குடும்பம் மற்றும் குழு வேலை, பிற நிறுவனங்களுடன் நெட்வொர்க்கிங், மறுவாழ்வு, கல்வி, தொழில் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வருமானம் உருவாக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும்.